Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Co musisz wiedzieć?

955 Wyświetleń

Ustawa z dnia 1 stycznia 2019 roku wprowadziła istotne zmiany w kwestii związanej z nieruchomościami gruntowymi. Wraz z początkiem 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Zmiany dotyczą jedynie gruntów, które są wykorzystywane do celów mieszkaniowych.
Co to oznacza dla dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz jakie opłaty się z tym wiążą?

Na czym polega przekształcenie użytkowania wieczystego?

Zapisy ustawy mówią jednoznacznie, że nowym przepisom podlegają tylko grunty wykorzystywane do celów mieszkaniowych. Przez działki wykorzystywane na cele mieszkaniowe rozumie się takie grunty, na których ponad połowa lokali funkcjonuje jako lokale mieszkalne. Oznacza to, że sprawa dotyczy właścicieli domów i mieszkań, które zostały wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Są to więc wszystkie osoby, które poza podatkiem od nieruchomości uiszczały także opłatę za to użytkowanie. U osób posiadających mieszkania spółdzielcze opłata ta była zapewne włączona w poczet opłat na rzecz spółdzielni.

Żeby przekształcenie stało się faktem dotychczasowi użytkownicy wieczyści muszą otrzymać decyzje przekształceniową. Po jej otrzymaniu konieczne jest jeszcze uiszczenie odpowiedniej opłaty. Dokument wysyłany jest przez samorządy i nie mamy wpływu na czas jego dostarczenia. Jednak tym na co dotychczasowi użytkownicy wieczyści mają wpływ jest wysokość wspomniane opłaty. Im wcześniej cała kwota zostanie zapłacona tym większa bonifikata.

Opłata za przekształcenie

W otrzymanej decyzji przekształceniowej zwanej również zaświadczeniem o przekształceniu zawarta jest informacja o wysokości opłaty jaką należy uiścić. Jest ona niejako wynagrodzeniem dla faktycznego właściciela gruntu jakim był do tej pory Skarb Państwa, samorząd wojewódzki, powiatowy lub gminny. W związku z przekształceniem ustaje konieczność wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste, zostają one zastąpione opłatami przekształceniowymi, które trzeba opłacać przez kolejne 20 lat. Co samo w sobie jest już pewnego rodzaju ulgą, ponieważ opłatę za użytkowanie wieczyste należało wnosić przez okres od 40 do nawet 99 lat.

Termin dokonania wpłaty za bieżący rok został określony przez ustawę. Według jej zapisów należy ją uiścić do końca lutego 2020 roku. Z tym, że kolejna opłatę, już za 2020 rok należy wpłacić do końca marca 2020. Warto więc przygotować się na spore wydatki w tym czasie lub zapłacić za 2019 rok jak najszybciej i nie kumulować wydatków w przyszłości.

Jak uzyskać bonifikatę?

Jak wspomniano wcześniej ustawa o przekształceniu wprowadza także bardzo istotny element jakim są bonifikaty. To dzięki nim użytkownicy wieczyści będą w stanie zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Ich uzyskanie wiąże się z zapłatą całej kwoty przewidzianej na 20 lat z góry. Co istotne nie wszyscy muszą korzystać z tego rozwiązania, jest ono dobrowolne. Jednak pozwala na spore oszczędności.

Wysokość bonifikaty zależy od podmiotu, który oddał grunt w użytkowanie wieczyste. W przypadku Skarbu Państwa maksymalna zniżka może wynieść 60%. A w każdym roku maleje ona o 10% sprawiając, że przekształcenie z upływem czasu staje się coraz mniej opłacalne. W przypadku gmin bonifikata może być jeszcze wyższa i sięgać nawet 99,9%. W tym przypadku o wysokości bonifikaty decyduje konkretny samorząd. Ponadto osoby z rodzin wielodzietnych, kombatanci wojenni czy osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z 99% bonifikaty bez względu na podmiot, który oddał działkę w użytkowanie wieczyste.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Adam Ochman
Adam Ochman
Doradca Ds. Nieruchomości

Dodaj komentarz