Jak zmiana stóp procentowych wpłynie na kredyty hipoteczne?

1 205 Wyświetleń

Decydując się na wzięcie kredytu hipotecznego, trzeba brać pod uwagę fakt, że kwota raty może ulegać zmianom. Z tego powodu rozważny kredytobiorca zawsze będzie śledził poczynania Rady Polityki Pieniężnej (RPP).
Jest to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za realizację polityki pieniężnej państwa. Jednym z jego obowiązków jest właśnie ustalanie wysokości stopy procentowej. Zanim podejmiemy decyzję zaciągnięcia kredytu hipotecznego, warto zwiększyć naszą wiedzę na ten temat.

Na czym polega oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Wysokość stóp procentowych ma istotne znaczenie dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne. Niemalże wszystkie tego typu pożyczki udzielane w Polsce są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Jej wysokość jest aktualizowana co trzy miesiące. Taka zmiana wpływa także na wysokość raty, którą przyjdzie nam płacić każdego miesiąca.

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów – marży banku oraz stopy procentowej. Pierwszy z nich jest ustalany przez bank i przeważnie nie ulega zmianom. Z kolei stopy procentowe są zmienne i całkowicie zależne od decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zajmuje się ona między innymi nadzorowaniem poziomu stóp procentowych. Właśnie te dwa czynniki wpływają na wysokość oprocentowania wszystkich kredytów hipotecznych. Innymi słowy, to od nich zależy, ile będą wynosić odsetki, które musimy oddać od pożyczonej sumy pieniędzy. Jeśli nie znamy aktualnego oprocentowania, nie będziemy mogli obliczyć całkowity koszt kredytu i tym samym przygotować się na jego spłatę.

Co powinniśmy wiedzieć o stopie procentowej?

W praktyce jest to cena, jaką przyjdzie nam zapłacić na pożyczone pieniądze. Zwana jest także stopą bazową lub referencyjną. Gdy RPP ustawia ją na wysokim poziomie, pożyczanie staje się droższe. Bardziej opłacalne staje się deponowanie pieniędzy między innymi na lokatach. Sytuacja odwraca się, gdy Rada obniża stopę procentową. Kapitał staje się znacznie tańszy i tym samym banki mają do niego łatwiejszy dostęp.

Dysponując większymi środkami finansowymi, są one bardziej skłonne przeznaczać je na kredyty. Wskaźnik WIBOR ma duże znaczenie dla stopy procentowej pożyczek zaciąganych w złotówkach. Jest on obliczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w bankach będących członkami panelu WIBOR. Większość banków wybiera stawkę trzymiesięczną WIBOR 3M do ustalenia oprocentowania kredytu hipotecznego.

Co oznacza obniżka stopy procentowej dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny?

Z jednej strony zredukowana stopa procentowa jest korzystną sytuacją dla kredytobiorców. Trzeba się jednak liczyć, że po takiej decyzji RPP pożyczki międzybankowe staną się znacznie mniej opłacalne. Tym samym wiele banków może zdecydować się podwyższyć koszty kredytu. Przyjdzie nam płacić co miesiąc wyższe raty.

Jeśli planujemy zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Dopiero znajomość wysokości prowizji, marży oraz oprocentowania pozwoli nam na oszacowanie rzeczywistego kosztu kredytu.

Szczególnie istotne jest to, czy wybrana przez nas oferta banku zawiera zmienną, czy też stałą stopę procentową. Znacznie lepiej wybrać ten drugi wariant. Tylko w takim wypadku nie zostaniemy zaskoczeni żadnymi zmianami związanymi ze zwiększonymi kosztami. Wystarczy, że będziemy na bieżąco obserwować sytuację ze wskaźnikiem WIBOR. Zazwyczaj najważniejsze są zmiany mające miejsce co trzy miesiące (WIBOR 3M). Warto także śledzić poczynania RPP. Każda wzmianka o zmianie stóp procentowych może poskutkować zmianami wartości WIBOR i tym samym naszej comiesięcznej raty kredytu.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz