Czym jest księga wieczysta i jakie informacje można w niej znaleźć?

1 343 Wyświetleń

Księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów mówiących o nieruchomościach. Można z niej pozyskać informacje na temat wielu rzeczy, a mianowicie o kolejnych właścicielach nieruchomości, historii zadłużenia i przeszłych transakcjach kupna-sprzedaży.

Czym jest księga wieczysta? Poznaj definicję

Księga wieczysta to nic innego jak ogólnodostępny rejestr mówiący o stanie prawnym danej nieruchomości. Znajdują się w niej dane dotyczące właściciela nieruchomości, adres, przeznaczenie i powierzchnia działki. Księgi wieczyste kluczowe znaczenie mają podczas sprzedaży nieruchomości, ponieważ kupujący powinien w pierwszej kolejności przejrzeć księgę wieczystą, jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Każda księga wieczysta, niezależnie czy dotyczy kamienicy, działki, domu lub mieszkania ma taką samą budowę. Wyróżniono w niej cztery działy, w których każdy odpowiada odrębnemu tematowi. Przed przeglądaniem właściwej księgi wieczystej poleca się zapoznanie z jej budową, aby kolejno jej odczytywanie było łatwe i proste.

Jakie działy zawiera księga wieczysta?

W księdze wieczystej znajdują się cztery działy:

Dział I KW – informacje o danej nieruchomości

W tym dziale znajdują się wszystkie informacje dotyczące działki na której stoi nieruchomość, jej położenia, powierzchni i oznaczeń geodezyjnych. Ponadto znajdują się tam informacje na temat zabudowy i sposobie wykorzystania powierzchni oraz dane szczegółowe zabudowań, takie jak liczba kondygnacji, pomieszczeń, ilość powierzchni użytkowej i kubatura budynków. Są tam też zawarte prawa dotyczące terenu, czyli sposób użytkowania parkingu, wspólnych terenów zielonych, placu zabaw czy poruszania się w obrębie innych działek.

Ten dział składa się jeszcze z dwóch podrozdziałów:

Dział I-O – oznaczenie nieruchomości: Tutaj znajdziemy najważniejsze informacje o nieruchomości, w tym informacje o działce i jej dokładnym położeniu, numer nieruchomości, nazwę obrębu

Dział I – Sp – spis praw związanych z własnością: To dział, który służy do wpisywania ograniczonych praw rzeczowych przysługujących każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Informacje zawarte w tej części księgi wieczystej są uzupełnieniem działu pierwszego i ujawniają prawa związane z nieruchomością.

Dział II KW – informacje o właścicielach posiadłości

Ten dział dotyczy właścicieli działek i nieruchomości. Znajdują się w nim dane właściciela lub właścicieli, w zależności od ich liczby. Głównymi danymi są imiona i nazwiska współwłaścicieli, miejsca zamieszkania oraz PESEL. To tutaj także znajdują się informacje na temat użytkownika wieczystego nieruchomości oraz podział wielkości udziałów w przypadku gdy właścicielem jest więcej niż jedna osoba.

Dział III KW – informacje o prawach do nieruchomości i ich ograniczeniu

W tym dziale znajdują się informację dotyczące obciążenia nieruchomości, jak np. służebności gruntowe, co w praktyce oznacza, pozwolenie kto może przejeżdżać przez daną działkę. Co więcej, znajdują się tam informacje o prawach firm przesyłowych, jeżeli takie kontrakty zostały tam wcześniej zawarte. Ten dział powinien najbardziej interesować nabywców działek ze względu na możliwe, późniejsze roszczenia finansowe. Również prawo dożywotniego korzystania z nieruchomości wpisywany w dział III Księgi Wieczystej może stanowić dla nowego nabywcy nie lada problem. Kto chciałby nabyć nieruchomość z osobą trzecią, która do końca swoich dni będzie zamieszkiwała nasze nowe M ?

Dział IV KW – informacje o hipotekach

To najważniejszy dział dla kupujących nieruchomość mówi bowiem o potencjalnych obciążeniach finansowych posesji. Tutaj znajduje się dokładny opis historii hipotek, w tym wysokości poszczególnych kredytów, wraz z podaniem waluty oraz ich rodzaju.

Przed zakupem nieruchomości lub w celach informacyjnych warto sprawdzać księgi wieczyste. Znajduje się tam szereg informacji, które są zgodne z prawem i potwierdzone niezbędnymi dokumentami. To z nich pozyskamy wiedzę na temat właścicieli, ewentualnego zadłużenia nieruchomości i sposobów pozyskania jej przez kolejnych użytkowników.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz