Sprzedaż nieruchomości nie musi być kłopotliwa! Czyli jak wygląda współpraca z biurem nieruchomości krok po kroku.

1 714 Wyświetleń

Transakcje na rynku nieruchomości stanowią wyzwanie dla wielu osób. Papierologia, niewystarczająca znajomość przepisów prawa, złe oszacowanie wartości nieruchomości oraz brak czasu wpływają na przewlekłość procesu sprzedaży nieruchomości. Klienci zadają sobie pytanie, dlaczego ich mieszkanie wciąż się nie sprzedało. Czy sprzedaż nieruchomości musi być taka skomplikowana?
Zastanawiają się jak wygląda współpraca z biurem nieruchomości.

Dlaczego klienci mają problem ze sprzedażą nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości wymaga od właściciela posiadania nie tylko zdolności marketingowych oraz umiejętności handlowych, ale także wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa. Sprzedaż nieruchomości wiążę się z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów, co dla wielu właścicieli jest niezrozumiałe. Klienci nie wiedzą jakie dokumenty są niezbędne podczas sprzedaży nieruchomości oraz gdzie je uzyskać. Problemów jest jednak dużo więcej. Sprzedający stosunkowo często mają problem z oszacowaniem wartości nieruchomości. Przy określaniu ceny sprzedaży uwzględniają ceny ofertowe nieruchomości znalezionych na portalach ogłoszeniowych. Nie wiedzą, iż do każdej nieruchomości należy podejść w indywidualny sposób. Sprzedaż nieruchomości bywa czasochłonna. Wiąże się z koniecznością prezentacji nieruchomości i udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych klientów. Sprzedający są zaskoczeni, że tak dużo czasu muszą poświęcać na sprzedaż nieruchomości i dziwią się, dlaczego ich mieszkanie w dobrym standardzie wciąż się nie sprzedaje pomimo dobrej ceny.

W jaki sposób sprzedać nieruchomość jednocześnie oszczędzając czas, nerwy i pieniądze?

Sprzedaż nieruchomości nie musi być czasochłonna i problematyczna. Wystarczy skorzystać z usług doświadczonego i skutecznego biura nieruchomości. Współpraca z biurem nieruchomości to dla klienta przede wszystkim duża wygoda. Nie podejmują Państwo praktycznie żadnych działań. Oszczędzają swój czas wolny przeznaczając go na inne aktywności. Współpraca z biurem nieruchomości to także brak ryzyka. Przez cały cykl sprzedaży biuro nieruchomości czuwa nad przebiegiem sprzedaży. Dzięki wsparciu biura nieruchomości otrzymują Państwo wsparcie merytoryczne oraz skuteczną promocję oferty sprzedaży. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że profesjonalne działanie biura nieruchomości pomaga przyspieszyć sprzedaż i podnieść wartość nieruchomości. Działania podejmowane przez biuro nieruchomości przebiegają wieloetapowo. Biuro nieruchomości na każdym etapie sprzedaży nieruchomości angażuje maksymalną ilość czasu i starań.

Zapoznanie się z nieruchomością i jej wycena to podstawa sprzedaży nieruchomości

Współpraca z biurem nieruchomości rozpoczyna się od dokładnego zapoznania się z nieruchomością i jej wyceną. Etap ten odgrywa decydującą rolę w sprzedaży nieruchomości. Należy pamiętać, że każda nieruchomość wymaga dokonania indywidualnej oceny i podejścia. Błędne oszacowanie ceny nieruchomości może wpłynąć na jej sprzedaż poniżej rzeczywistej wartości lub przewlekłość sprzedaży, jeśli cena jest za wysoka. Pracownik biura nieruchomości po zapoznaniu się z nieruchomością potrafi dzięki posiadanej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu zawodowemu określić realną wartość Państwa nieruchomości, co w konsekwencji wpływa na szybkość sprzedaży i uzyskanie za nią optymalnej ceny.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wpływa na atrakcyjność nieruchomości

Biuro nieruchomości podejmuje następnie działania mające na celu odpowiednie przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Chodzi przede wszystkim o odkrycie atutów nieruchomości i podkreślenie jej walorów. Może to być na przykład funkcjonalny rozkład pomieszczeń, widne i nasłonecznione wnętrze mieszkania. Warto zapamiętać, że nawet utrzymana w stylu, który jest obecnie na topie nieruchomość może nie zainteresować klientów, jeśli będzie ona zagracona co zmniejsza optycznie jej powierzchnię. Walory estetyczne wyposażenia mieszkania są subiektywne, o czym wielu klientów zapomina. Odpowiednia prezentacja nieruchomości i umiejętne przedstawienie jej mocnych stron wpływa na wizerunek nieruchomości w oczach potencjalnych klientów.

Wizualizacja nieruchomości redagowanie treści oferty

Kolejnym etapem działania biura nieruchomości jest przygotowanie wizualizacji nieruchomości oraz zredagowanie treści oferty sprzedaży. Wizualizacja oferty to nic innego jak przygotowanie rzutu mieszkania, który przedstawia rozkład i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń oraz utworzenie zdjęć nieruchomości. Odpowiednie zdjęcia nieruchomości zwiększają zainteresowanie ofertą. Jednak równie ważny jest opis nieruchomości jaki jest zawarty w treści oferty. Biuro nieruchomości zamieszcza w ofertach wyłącznie prawdziwe informacje. Pomimo obecności w sieci internetowej wielu ogłoszeń, są one identyczne, co nie wprowadza zbędnego chaosu. Zamieszczone w ofercie sprzedaży informacje w perswazyjny sposób oddziałują na potencjalnego klienta.

Reklama i marketing, czyli jak dać się odnaleźć kupującemu

Kiedy oferta oraz wizualizacja nieruchomości jest gotowa, biuro nieruchomości przystępuje do wprowadzenia oferty do swojej bazy danych, po czym przystępuje do promocji sprzedawanej nieruchomości. Biuro nieruchomości dobiera w tym celu optymalne narzędzia promocji, dzięki czemu Państwa oferta dociera do grupy docelowej. Nie bez znaczenia pozostaje baza klientów biura nieruchomości, którzy poszukują nieruchomości. Odpowiednie działania marketingowe umożliwiają szybszą sprzedaż. Na etapie promocji oferty, potencjalni klienci mają wiele pytań dotyczących oferty. Dzięki współpracy z biurem nieruchomości, nie muszą Państwo obawiać się konieczności poświecenia dużej ilości czasu na takie działania. Biuro nieruchomości robi to za Państwa!

Analiza postępu działań i raportowanie sprzedającemu postępu sprzedaży

Przez cały cykl sprzedaży nieruchomości biuro dokonuje analizy podejmowanych działań. Przedstawia następnie sprzedawcy raporty z postępu sprzedaży w określonych przedziałach czasu, dzięki czemu klient posiada wiedzę na temat skuteczności podejmowanych przez biuro nieruchomości działań. Jawność czynności biura nieruchomości w zakresie pośrednictwa sprzedaży i przekazywanie raportów z postępu działań umożliwia Państwu dokonanie oceny rzetelności i skuteczności pracy biura nieruchomości.

Prezentacja oferty potencjalnym kupującym

Niezwykle ważnym etapem procesu sprzedaży nieruchomości jest prezentacja oferty zainteresowanym klientom. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dlatego biuro nieruchomości dąży do przedstawienia nieruchomości w sposób atrakcyjny i do zapewnienia odpowiedniego nastroju podczas prezentacji, aby potencjalni klienci czuli się w Państwa domu jak u siebie. Podczas prezentacji oferty biuro nieruchomości udziela niezbędnych informacji na temat Państwa domu. Od Państwa decyzji i warunków umowy z biurem nieruchomości zależy, czy Państwo będą brali udział w prezentacji oferty potencjalnym kupującym i na jakich warunkach. Czy będą Państwo aktywnie brać udział w rozmowach z potencjalnymi kupującymi, czy obowiązki te w całości zlecą pracownikowi biura nieruchomości.

Trudne negocjacje z klientem

Kupujący często podejmują próby negocjacji warunków nabycia nieruchomości. Często dochodzi wówczas do napięcia pomiędzy stronami, które rozładowuje biuro nieruchomości. Bierze ono udział w negocjacjach stron, dzięki czemu mają Państwo odpowiednie wsparcie merytoryczne i emocjonalne w tych kłopotliwych chwilach.

Przygotowanie dokumentacji i finalizacja transakcji

Kiedy klient zdecydował się na finalizację transakcji następuje konieczność zgromadzenia dokumentacji. Biuro nieruchomości gromadzi wszystkie niezbędne dokumenty dbając przy tym o bezpieczeństwo i poufność posiadanych danych, oszczędzającym tym samym Państwa cenny czas. Ostatnim etapem sprzedaży nieruchomości jest finalizacja transakcji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu biura nieruchomości, zawierana na rynku nieruchomości transakcja jest dla Państwa w 100% bezpieczna. Powierzając sprzedaż biurowi nieruchomości mogą Państwo być spokojni o prawidłowy przebieg sprzedaży. Dzięki współpracy z biurem nieruchomości nie ponoszą Państwo żadnych strat, a transakcja przebiega szybko i bezproblemowo.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz