Koronawirus największym wyzwaniem dla rynku nieruchomości

981 Wyświetleń

Koronawirus dotarł do Polski. Coraz częściej zwraca się uwagę na możliwe skutki ekonomiczne pandemii SARS-Cov-2. Już teraz koronawirus wpływa na handel, usługi oraz popyt konsumentów, a najgorsze dopiero przed nami. Czy koronawirus wpłynie również na krajowy rynek nieruchomości?

Sytuacja w kraju w obliczu koronawirusa

W Chinach, gdzie narodził się problem koronawirusa, sytuacja wydaje się być aktualnie pod kontrolą. Tymczasem zdecydowanie większy problem występuje w Europie. Włochy nie radzą sobie z liczbą zakażonych wymagających hospitalizacji z powodu SARS-Cov-2. Doprowadziło to do wysokiej śmiertelności we Włoszech. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce został potwierdzony na początku marca u 66-letniego mężczyzny. Od tamtej chwili obserwowany jest stały wzrost liczby zakażonych. Z uwagi na przenoszenie się koronawirusa drogą kropelkową, możliwe powikłania oraz brak konkretnych środków zwalczających zakażenie SARS-Cov-2, istotną rolę pełni profilaktyka. Wydarzenia jakie mają miejsce na świecie w związku z pandemią koronawirusa wpłynęły na działania polskiego rządu w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz jego wpływu na przedsiębiorczość. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono w kraju liczne ograniczenia dotyczące przemieszczania się ludności i prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenia te dotyczą działalności galerii handlowych oraz funkcjonowania placówek gastronomicznych i działalności rozrywkowej. Wprowadzony stan epidemii skutkuje również innymi ograniczeniami. W transporcie publicznym, maksymalna liczba pasażerów wynosi połowę liczby miejsc siedzących w pojeździe. Wprowadzono również zakaz zgromadzeń, a także pewne ograniczenia dotyczące udziału w uroczystościach religijnych. Z punktu widzenia funkcjonowania kraju i społeczeństwa, nie to jednak jest najważniejsze.

Jak koronawirus wpływa na gospodarkę w Polsce

Pojawienie się koronawirusa może skutkować wystąpieniem poważnych problemów gospodarczych w kraju. Jeśli liczba zakażonych w Polsce będzie się w dalszym ciągu zwiększać i nie zostanie opracowana żadna skuteczna metoda walki z epidemią, można spodziewać się wystąpienia kryzysu. W mediach masowych codziennie pojawiają się nowe informacje na temat postępu epidemii koronawirusa, które nie są zbyt optymistyczne. Z punktu widzenia gospodarki krajowej, najważniejsze znaczenie odgrywa zahamowanie znaczącego wzrostu liczby zakażonych w Polsce. Niemniej jednak na sytuację krajową wpływ ma również funkcjonowanie globalnych łańcuchów wartości. Można przypuszczać, iż koronawirus będzie oddziaływał na gospodarkę krajową poprzez różne mechanizmy. Nie wiadomo jednak na chwilę obecną jaka będzie siła oddziaływania poszczególnych mechanizmów. Epidemia koronawirusa wpływa nie tylko na prowadzenie działalności gospodarczej, ale także na zachowania konsumentów. Warunki psychologiczne społeczeństwa, w tym przede wszystkim niepewność sytuacji i przyszłości wpływa na zachowania konsumentów, którzy starają się nie podejmować ryzykownych decyzji. Zatem koronawirus wpływa nie tylko na podaż, ale również na popyt. Strach społeczeństwa oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności zwłaszcza w sektorze usług i handlu uderzyły w wiele sektorów gospodarki i wpływają na pogłębianie się problemu. Spodziewać się można zarówno spadku PKB, jak i wzrostu bezrobocia.

Jak koronawirus wpływa na rynek nieruchomości?

O ile koronawirus wpłynął w istotny sposób na branżę gastronomiczną, usługową i turystyczną, o tyle rynek nieruchomości na chwilę obecną nie odczuwa w większym stopniu epidemii koronawirusa. Dotyczy to zarówno kształtowania się cen na krajowym rynku mieszkaniowym, jak i zainteresowania dostępnymi na rynku nieruchomości ofertami. Wiele osób przypuszczało, iż epidemia koronawirusa i stosunkowo trudna sytuacja w kraju wpłyną w zdecydowany sposób na obniżki cen nieruchomości. Na chwilę obecną jednak nie odnotowuje się żadnych zmian i spadków cen.

Przyszłość rynku nieruchomości

Przyszłość rynku nieruchomości stoi pod znakiem zapytania. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy koronawirus będzie miał wpływ na rynek nieruchomości. Z pewnością zarówno ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej, jak i postępujący wzrost zakażeń oraz wreszcie niepewność i lęk społeczeństwa może wpłynąć negatywnie na rynek nieruchomości. Pomimo, iż klienci wstrzymują się z nabyciem nieruchomości z uwagi na trudną sytuację w kraju to pojawia się wiele zapytań ofertowanych. Zainteresowanie rynkiem nieruchomości pomimo epidemii nie maleje. Przypuszczać można, iż ceny nieruchomości pomimo koronawirusa nie spadną w najbliższym czasie. Podobnego zdania jest Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, według którego nieruchomości w dalszym ciągu stanowią doskonałą inwestycję a ceny nieruchomości nie spadną w drastyczny sposób choćby ze względu na utrzymującą się od dawna przewagę popytu nad podażą. Według wielu specjalistów wyhamowanie na rynku nieruchomości nie oznacza zbliżającego się kryzysu lub nadciągających spadków cen. Skutkować to będzie jedynie wydłużeniem zawieranych na rynku nieruchomości transakcji. Niemniej jednak przyszłość rynku nieruchomości uzależniona jest od dalszego przebiegu wydarzeń w kraju i postępu epidemii. W sytuacji kiedy epidemia potrwa dłużej niż to zakładano, a dodatkowo wpłynie na gospodarkę, można spodziewać się pewnych zmian. Na chwilę obecną nic tego jednak nie zwiastuje.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz