Artykuły i Porady

Jak mogę zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą?

Polecam umowę w formie najmu okazjonalnego. W przypadku problemów z płatnością można wypowiedzieć umowę i najemca ma obowiązek wyprowadzić się do lokalu podanego w rygorze egzekucji. Po podpisaniu umowy należy udać się do notariusza i podpisać niezbędne oświadczenia.