Jak sprzedać mieszkanie będąc za granicą?

5 957 Wyświetleń

Zmiana stałego miejsca zamieszkania wpływa w znaczący sposób na życie człowieka. Dotyczy to przede wszystkim wyjazdów zagranicznych. Wiele osób zastanawia się, co zrobić z własnym mieszkaniem po wyjeździe? Problem mieszkania w kraju dotyczy zarówno osób, które nie planują powrotu do Polski, jak i tych, którzy potrzebują wsparcia finansowego na zorganizowanie sobie życia poza granicami kraju. Tymczasem sprzedaż mieszkania będąc za granicą nie jest ani niemożliwa, ani trudna.

Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych i decyduje się na życie za granicą. Dla tych, którzy nie mają w kraju żadnego większego dobytku, wyjazd z kraju nie stanowi żadnego problemu. W przypadku tych, którzy posiadają majątek w postaci nieruchomości, wyjazd z kraju wiąże się z podjęciem decyzji dotyczącym mieszkania lub domu. Podobny dylemat mają Polacy, którzy dziedziczą mieszkanie w Polsce po bliskich i zastanawiają się co zrobić z takim mieszkaniem? Wpuszczenie do własnego mieszkania obcych lokatorów wiąże się z dość dużym ryzykiem mieszkając poza krajem, dlatego znaczna część osób decyduje się na sprzedaż mieszkania.

Wyjaśnienie procedury

Kiedy decyzja dotycząca sprzedaży nieruchomości została podjęta, warto skorzystać z porady biura nieruchomości. Agent nieruchomości powinien wyjaśnić wszystkie niezbędne kwestie związane z przebiegiem procedury sprzedaży mieszkania „na odległość”. Warto również rozważyć powierzenie pośrednikowi sprzedaży nieruchomości. Agent nieruchomości pomoże nie tylko wycenić nieruchomość, ale podejmie również inne działania, dzięki którym sprzedadzą Państwo mieszkanie w krótkim czasie w rozsądnej cenie. Więcej informacji na temat pracy agenta nieruchomości i tego po czym poznać dobrego pośrednika znajdą Państwo tutaj.

Od czego zacząć

Sprzedaż mieszkania kiedy jesteśmy poza krajem jest możliwa dzięki skorzystaniu z pełnomocnika. Pełnomocnik to osoba, która zastąpi nas przy sprzedaży mieszkania lub domu przez cały proces sprzedaży lub na wybranych jego etapach.

Czy trzeba przyjechać?

 Co do zasady przyjazd właścicieli sprzedawanej nieruchomości do kraju nie jest konieczny. Obowiązujące przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość wykonywania czynności prawnych przez pełnomocnika. Pełnomocnik może wyręczyć sprzedających na każdym etapie sprzedaży nieruchomości. Nie musimy jednak powierzać mu wykonywania wszystkich czynności. Ale decydując się na powierzenie całego procesu sprzedaży nieruchomości pełnomocnikowi oszczędzamy w rzeczywistości czas, nerwy i… pieniądze!

Rodzaje pełnomocnictwa

Decydując się na przekazanie pełnomocnikowi zadania jakim jest sprzedaż nieruchomości, konieczne jest udzielenie pełnomocnikowi pełnomocnictwa. Bardzo często klienci już na tym etapie mają pewne problemy. Dotyczą one wyboru pełnomocnictwa. Zgodnie z postanowieniami art. 98 kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Z kolei do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Polskie prawo przewiduje pełnomocnictwo ogólne, szczególne i rodzajowe. Klienci najczęściej nie wiedzą, który rodzaj pełnomocnictwa jest tym właściwym. W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.

Forma pełnomocnictwa

W przypadku sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone aktem notarialnym pod rygorem nieważności, co oznacza, iż inna forma pełnomocnictwa jest niewystarczająca i pełnomocnik nie sprzeda za nas mieszkania. Wybór kancelarii notarialnej z kolei jest dowolny, a koszt pełnomocnictwa niewielki.

Treść pełnomocnictwa

Oprócz oczywistych informacji dotyczących stron pełnomocnictwa, w treści pełnomocnictwa powinny się znaleźć wszystkie niezbędne wiadomości dotyczące zakresu działania pełnomocnika, czyli tego co w naszym imieniu może zrobić pełnomocnik. W pełnomocnictwie powinny znaleźć się informacje na temat kwoty sprzedaży nieruchomości oraz jakiego rodzaju nieruchomości ono dotyczy. Wskazane jest również zamieszczenie w treści pełnomocnictwa zgody na reprezentowanie sprzedającego w kontaktach z urzędami i podmiotami związanymi z nieruchomością.

Pełnomocnictwo nie jest udzielone na zawsze

 Klienci nie powinni obawiać się udzielania pełnomocnictwa. Ustawodawca w art. 101 określił, iż pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa oraz wygasa ono ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (zobacz przypis).

Formalności, których należy dopilnować

 Decydując się na sprzedaż przez pełnomocnika, należy dopilnować tego, aby udzielane pełnomocnictwo było ważne. Mocodawca może ustalić pełnomocnictwo nie tylko w kancelarii notarialnej w kraju, ale również poza Polską. Treść pełnomocnictwa powinna jednak dla pewności być skonsultowana z polskim notariuszem. Ponadto pełnomocnictwo ustalone poza krajem powinno zawierać odpowiednią klauzulę, będącą poświadczeniem ważności dokumentu.

A może biuro nieruchomości?

 Sprzedaż mieszkania jest czasochłonna i wymaga poświęcenia sprzedaży wiele uwagi. Skorzystanie z pełnomocnika jest z pewnością dla sprzedających dużym ułatwieniem. Istotnym faktem jest, iż pełnomocnikiem może być dowolna osoba. Nie musi to być osoba z nami spokrewniona. Może to być również agent nieruchomości. Powierzenie pełnomocnictwa pośrednikowi nieruchomości ma wiele zalet. Przede wszystkim mamy pewność, że nasze mieszkanie znajduje się w dobrych rękach, a mieszkanie zostanie sprzedane za odpowiednią kwotę, więcej o współpracy z biurem nieruchomości tutaj. Agenci nieruchomości posiadają doświadczenie w sprzedaży, dlatego bez problemu poprowadzą Państwa przez proces ustanawiania pełnomocnika.

Dodaj komentarz