Odbiór nieruchomości krok po kroku

2 388 Wyświetleń

Zakup mieszkania jest z pewnością ważnym i długo wyczekiwanym wydarzeniem dla większej części nabywców nieruchomości. Aby móc się nim cieszyć konieczny jest jednak jego odbiór od dewelopera i przeniesienie własności na nabywcę. To ostatni krok do otrzymania kluczy do swojego M. Jak przygotować się do odbioru technicznego, aby przebiegł szybko i bez zbędnego stresu?

Czym jest odbiór techniczny nieruchomości?

Odbiór techniczny mieszkania to nic innego jak procedura weryfikacji zgodności przedmiotu umowy z projektem i prospektem informacyjnym oraz normami budowlanymi. Oznacza to, iż nabywca mieszkania sprawdza podczas odbioru, czy nieruchomość jest zgodna z tym co miał otrzymać według projektu i przyjętych standardów. Podczas dokonywania odbioru technicznego sprawdzany jest m.in. rozkład pomieszczeń i ich powierzchnia, a także zwykłe usterki jakie mogą wystąpić podczas budowy, jak np. zarysowania drzwi, nierówności na ścianach, niewłaściwej wielkości otwory drzwiowe.

Miejsce i czas odbioru technicznego

Czas odbioru technicznego uregulowany jest przez ustawodawcę w ustawie deweloperskiej. Zgodnie z postanowieniami wspomnianej ustawy odbiór nieruchomości następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy inwestycji, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. O terminie odbioru technicznego deweloper zawiadamia nabywcę w stosownym terminie. Odbiór mieszkania następuje na terenie nieruchomości. Najlepszym terminem odbioru są godziny, w których jest odpowiednie nasłonecznienie. W godzinach wieczornych trudniej wykryć istnienie ewentualnych usterek. Pamiętajmy, że w standardzie deweloperskim nie ma lamp i żyrandoli…

Kto wykonuje odbiór techniczny nieruchomości

Odbiór nieruchomości następuje w obecności nabywcy. Najczęściej deweloper wyznacza swojego pracownika lub inną wyznaczoną osobę, która bierze udział w czynnościach związanych z odbiorem technicznym mieszkania.

A może przyjść z pomocą?

Sprawdzenie zgodności mieszkania z projektem może być kłopotliwe dla osoby, która nie zna obowiązujących norm. Usuwanie na własną rękę usterek może być kłopotliwe i kosztowne, dlatego warto skorzystać z usług kogoś bardziej doświadczonego. Może się okazać, iż mamy wśród znajomych złotą rączkę, która zna przy tym obowiązujące normy budowlane i chętnie nam pomoże. Jeśli jednak nikt taki nie przychodzi nam do głowy, możemy skorzystać z usług fachowców, w tym przede wszystkim z usług inspektorów oraz inżynierów budowy. W sieci internetowej można odnaleźć wiele ogłoszeń fachowców świadczących usługi związane z odbiorami technicznymi mieszkań i domów jednorodzinnych. Ceny ich usług nie są zbyt wysokie, z kolei oszczędności na własnych naprawach duże.

Jak długo trwa odbiór nieruchomości?

Nie ma ściśle określonych ram czasowych odbioru mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera. Czas trwania odbioru technicznego uzależniony jest od wielu czynników, w tym od powierzchni nieruchomości, liczby wykrytych usterek, a także… od naszej wnikliwości. Im dokładniej będziemy sprawdzać mieszkanie, tym dłużej będzie trwał odbiór techniczny nieruchomości. Zazwyczaj dłużej trwają odbiory techniczne, w których udział biorą fachowcy zawodowo zajmujący się odbiorami technicznymi. Warto dodać, że fachowiec będzie wiedział na co zwrócić uwagę, może się zdarzyć, że nawet nie przypuszczamy, że coś jest niezgodne z normami budowlanymi. Czasami odbiór mieszkania o powierzchni około 45 m2 może trwać nawet 3 godziny.

Protokół

Zgodnie z ustawą deweloperską, z odbioru technicznego nieruchomości sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W treści protokołu należy wskazać wszystkie usterki jakie zostały ujawnione w trakcie odbioru technicznego.

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru?

Na wszystko! W tym na ściany i sufity, czy są prawidłowo wykończone i nie ma na nich pęknięć i nierówności. Czy są zachowane odpowiednie kąty pomiędzy ścianami. Podczas odbioru technicznego należy sprawdzić osadzenie parapetów i okien. Konieczne jest sprawdzenie instalacji oraz stolarki. W przypadku okien warto sprawdzić nie tylko ewentualne zarysowania, w tym na ramach okien, ale także czy są odpowiednio wyregulowane. Należy sprawdzić prawidłowe umieszczenie drzwi wejściowych. Podczas odbioru technicznego warto sprawdzić prawidłowe działanie wentylacji. Jeśli przynależą do nieruchomości, to również należy sprawdzić balkon, taras, ogródek i dodatkowe powierzchnie, takie jak komórka lokatorska i miejsce postojowe.

Co warto zabrać na odbiór?

Podczas dokonywania odbioru wskazane jest posiadanie ze sobą dokumentacji, która usprawni i pomoże nam podczas dokonywania odbioru. Przydatna będzie umowa deweloperska, prospekt informacyjny, a także rzuty nieruchomości i schematy instalacji. Jeśli korzystamy z usług fachowca nie musimy się martwić o dodatkowe przyrządy przydatne podczas odbiorów technicznych. Jeśli natomiast samodzielnie bierzemy udział w odbiorze, warto zabrać ze sobą miarki do mierzenia powierzchni, poziomicę, a także flamaster do zaznaczania na oknach uszkodzeń oraz samoprzylepnych kartek, które można przykleić w miejscu usterki.

Zakończenie odbioru

Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z odbioru technicznego, doręczyć nabywcy nieruchomości oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

Usuwanie usterek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu technicznego do usunięcia wszystkich uznanych wad lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady we wspomnianym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Warto pamiętać!
Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz