Podatek od wzbogacenia podczas zakupu nieruchomości

1 394 Wyświetleń

Osoby dokonujące zakupu nieruchomości muszą uwzględnić szereg różnorakich dodatkowych kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Dotyczy to również podatków, w tym podatku od wzbogacenia. Czym jest podatek od wzbogacenia, jaka jest jego wysokość oraz kiedy nabywca nieruchomości musi go zapłacić- o tym poniżej.

Koszt zakupu mieszkania to nie tylko jego cena

Kupując mieszkanie musimy liczyć się z poniesieniem wysokich kosztów. Znaczna część nabywców nieruchomości posiada ograniczone środki finansowe i liczy wszystkie koszty zakupu mieszkania. Nabywcy najczęściej uwzględniają koszt samej nieruchomości oraz ewentualnego remontu lub wykończenia mieszkania, zapominając o kosztach notarialnych i podatkowych. Koszty notarialne wiążą się z obowiązkiem opłacenia taksy notarialnej. Jej wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości. Maksymalna wysokość taksy notarialnej została określona przez ustawodawcę w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, maksymalna taksa notarialna wynosi:

  • w przypadku nieruchomości do 3000 zł – 100 zł,
  • w przypadku nieruchomości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000,
  • w przypadku nieruchomości od 10 000 zł do 30.000 zł – 310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
  • w przypadku nieruchomości powyżej 30.000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • w przypadku nieruchomości od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • w przypadku nieruchomości od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.

Wysokość opłat jakie nabywcy ponoszą uzależniona jest w znacznej mierze od rodzaju nieruchomości i rynku, na którym dokonywana jest transakcja. Od tego zależy przede wszystkim czy nabywca zapłaci podatek od wzbogacenia.

Czym jest podatek od wzbogacenia

Tzw. podatek od wzbogacenia to w rzeczywistości podatek od czynności cywilnoprawnych, zwany PCC. Został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają określone w przepisach ustawy czynności cywilnoprawne, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy oraz praw majątkowych, a także zmiany tych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym a kwestie podatkowe

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, czyli mieszkanie od dewelopera nie musimy płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Opłacamy jednak podatek VAT, który w zależności od nieruchomości wynosić może 8% lub 23%. Ponadto opłacamy jest podatek od ustanowienia hipoteki, którego wysokość wynosi 19 zł.

Kiedy i kto płaci podatek od wzbogacenia

Inaczej wygląda sytuacja kiedy planujemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Nabywca nieruchomości na rynku wtórnym nie płaci podatku VAT, ale pojawia się kwestia obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość PCC wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. PCC opłacany jest za pośrednictwem notariusza, którzy sporządza umowę, a następnie wpłaca daninę do właściwego urzędu skarbowego.

Czym jest wartość rynkowa nieruchomości

Sposób ustalenia wartości rynkowej został określony przez ustawodawcę w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Dodaj komentarz