Wynajęcie mieszkania obcokrajowcom

1 118 Wyświetleń

W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba obcokrajowców. Naturalnie skutkuje to wzrostem zainteresowań najmem przez tych, którzy planują w kraju dłuższy pobyt. Wielu właścicieli waha się przed podpisaniem z nimi umowy czy słusznie? O tym poniżej.

Mieszkanie na wynajem to całkiem niezły biznes

W ostatnich latach rośnie popularność inwestycji w nieruchomości. Niesłabnącą popularnością ciesz się mieszkania na wynajem, zwłaszcza, że ceny mieszkań idą stale w górę, z kolei oprocentowanie lokat raczej nie zachęca do ich otwierania. Ulokowanie środków finansowych w mieszkanie, które będzie przeznaczone do wynajęcia wydaje się być w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.

Czy warto wynająć mieszkanie obcokrajowcom?

Na grupach poświęconych nieruchomościom można odnaleźć liczne wpisy poświęcone problematycznym najemcom. Wiele z nich poświęconych jest obcokrajowcom. Zarzuca się im najczęściej imprezowy tryb życia, niechlujstwo i niewypłacalność. Tymczasem również wśród Polaków można spotkać równie problematycznych lokatorów. Wynajem mieszkania obcokrajowcom wbrew pozorom nie odbiega od wynajęcia mieszkania Polakom. Jednak dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, wskazane jest sporządzenie odpowiedniej umowy najmu. Sporządzając umowę warto zadbać o zrozumiałe dla najemcy postanowienia. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie umowy najmu w dwóch językach.

Problem z meldunkiem

Przepisy prawa stanowią, że osoby planujące pobyt w Polsce ponad 30 dni, zobowiązani są do zameldowania się. Czy warto ryzykować z meldunkiem obcokrajowca? W rzeczywistości zameldowanie obcokrajowca w wynajmowanym mieszkaniu nie musi być problematyczne. Jest to wyłącznie wypełnienie obowiązku prawno-administracyjnego, co wynika z treści art. 28 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności, który stanowi, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Oznacza to, że zameldowany w mieszkaniu obcokrajowiec nie nabywa jakichkolwiek praw do nieruchomości. Jest wyłącznie potwierdzeniem pobytu zameldowanego w miejscu wskazanym w meldunku. Należy podkreślić, iż najemca może bez problemu zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu, nie potrzebuje do tego zgody właściciela mieszkania. Wystarczy, że przedstawi w urzędzie umowę najmu oraz stosowne oświadczenie o planowanym czasie pobytu pod wskazanym adresem, a mianowicie, czy planuje zostać na określony czas czy na stałe. Faktem jest, iż obcokrajowiec planujący zostać w Polsce na dłuższy czas i starający się o pozwolenie na pobyt, musi posiadać tymczasowe zameldowanie, dlatego dla wielu z nich warunkiem najmu mieszkania jest możliwość meldunku. O ile kwestia meldunku nie wiąże się z ryzykiem, o tyle niewłaściwie skonstruowana umowa najmu już tak. Dlatego dla swojego bezpieczeństwa należy zadbać o odpowiednią treść umowy.

Jak skonstruować umowę najmu?

Najem lokalu mieszkalnego uregulowany jest przede wszystkim w kodeksie cywilnym oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Umowa najmu reguluje najważniejsze kwestie dotyczące najmu lokalu mieszkalnego. Jej najważniejszymi elementami są postanowienia dotyczące terminów na jaki zostaje zawarta umowa, wysokości kosztów ponoszonych przez najemcę oraz praw i obowiązków stron. Powinna zostać zawarta w języku lub językach zrozumiałym dla każdej strony. Wynajmujący powinien sprawdzić dane zawarte w paszporcie lub karcie pobytu obcokrajowców. Wskazane jest dodanie punktu w treści umowy, że nieuregulowane kwestie w umowie będą rozpatrywane w oparciu o ustawodawstwo krajowe, a ewentualne spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne w kraju.

Najem okazjonalny

Co do zasady, w przypadku najmu lokalu mieszkalnego, najemca musi się wyprowadzić z niego z chwilą zakończenia umowy najmu. Jednak wielu właścicieli lokali mieszkalnych obawia się, że sama umowa najmu może nie wystarczyć. Dla nich pewnym rozwiązaniem może być najem okazjonalny. Tej grupy nie obejmuje ustawa o ochronie praw lokatorów. W umowie najmu okazjonalnego najemca wskazuje lokal zastępczy, z którego będzie mógł skorzystać w przypadku eksmisji. Obcokrajowcy mogą podpisać oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Współpraca bez obaw

Wynajęcie mieszkania obcokrajowcom nie musi przyprawiać Cię o ból głowy. Obcokrajowcy są takimi samymi ludźmi jak Polacy, wśród których znajdują się przecież różni najemcy, zarówno Ci bezproblemowi, jak i osoby, dzięki którym przybywa nam siwych włosów. Wybór najemcy bez względu na jego narodowość i pochodzenie jest loterią. Niezależnie od wyboru najemcy, zadbaj o swój komfort i spokój oraz bezpieczeństwo majątku współpracując ze sprawdzonymi agentami nieruchomości, którzy nie tylko pomogą znaleźć najemcę, ale również przygotują odpowiednią umowę najmu, która zabezpieczy Twoje interesy.

Dodaj komentarz