Sprzedajesz mieszkanie otrzymane w spadku? Co z podatkiem dochodowym?

1 296 Wyświetleń

Obowiązek naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości pozostawionej w spadku po zmarłym stanowił dużą niedogodność dla spadkobierców. Wszak nie każdemu uśmiecha się czekanie ze sprzedażą aż pięciu lat. Na szczęście mamy już nowe przepisy ustawy o PIT, które łagodzą dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości po zmarłym, a wraz z przepisami – interpretację podatkową dotyczącą tego zagadnienia.

Kiedy unikniemy naliczenia podatku PIT od sprzedaży nieruchomości po zmarłym?

W tym roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniły się na korzyść podatnika. Wciąż aktualna pozostaje zasada, zgodnie z którą po pięciu latach od nabycia nieruchomości w drodze spadku można ją sprzedaż bez konieczności uiszczania podatku, przy czym termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została zakupiona lub zbudowana. Teraz jednak, od początku 2019 roku, na korzyść podatników przemawia art. 10 ust. 5 ustawy o PIT (Dz.U.2018.2159 z dnia 2018.11.19, art. 1). Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu tego pięcioletniego terminu bierze się pod uwagę również okres, w jakim sprzedawana nieruchomość stanowiła własność zmarłego. W wielu przypadkach spadkodawcy mogą więc zbyć odziedziczoną nieruchomość zaraz po śmierci spadkodawcy, bez konieczności płacenia podatku.

W indywidualnej interpretacji finansowej fiskus rozjaśnił wątpliwości
W sprawie tego typu, odpowiadając na zapytanie podatniczki, fiskus wydał interpretację podatkową wprost wyjaśniającą ewentualne wątpliwości (interpretacja nr 0115-KDIT3.4011. 101.2019.1.DP). Podatniczka zastanawiała się, czy musi uiścić podatek od sprzedaży mieszkania i garażu odziedziczonym krewnej – w sytuacji, gdy spadek został nabyty przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji. Sytuacja wyglądała następująco:

• spadkodawczyni wraz z mężem zakupiła mieszkanie w 1993 roku;
• w 1997 wspólnie dokupili garaż;
• mąż spadkodawczyni zmarł w 2014, swój majątek pozostawiając żonie;
• ciotka natomiast zmarła w 2016 roku, pozostawiając cały majątek podatniczce;
• spadkobierczyni sprzedała mieszkanie z garażem w lutym 2019 roku.

Na podstawie nowych przepisów ustawy o PIT podatniczka wnioskowała, że obowiązek uiszczenia podatku jej nie obejmuje. Zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazując na nowy art. 10 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego w którym nieruchomość została wybudowana lub zakupiona przez spadkodawcę. Pięcioletni biegł od końca 1993 (w odniesieniu do mieszkania) i od końca 1997 roku (w odniesieniu do garażu). Gdyby spadku nabyte przed wejściem w życie nowelizacji nie podlegały nowym zasadom obliczania terminu, podatniczka mogłaby uniknąć płacenia podatku PIT dopiero sprzedając nieruchomości w 2022 roku.

Dobra wiadomość dla spadkobierców

Wspomniana interpretacja DKIS jednoznacznie znosi wątpliwości dotyczące sytuacji, w którym nieruchomość została odziedziczona przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na upływ pięcioletniego terminu, by nie musieć płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Osoby, które nabyły tą drogą nieruchomości między rokiem 2014 a końcem 2018, nie muszą już dłużej czekać ze sprzedażą – fiskus nie upomni się o zapłatę podatku dochodowego.

Warto pamiętać!

Nasz tekst ma charakter poradnikowy, ale nie jest oficjalną poradą w myśl przepisów o doradztwie podatkowym. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie a w razie wszelkich wątpliwości lub niejasności, poprosić o konkretną interpretację urzędu skarbowego.

Martyna Dydak
Martyna Dydak
Doradca Ds. Nieruchomości

Dodaj komentarz